HOME
      Mapa strony         IMIENINY:
  :  
 
 


 
 Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Terenów Wiejskich2007-10-08  

 

Celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i oświatową.
Granty programu - do 15 tys. zł, udzielane w trybie konkursu projektów - będą stanowić wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia/zadania zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tyś mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w następujących dziedzinach:

  • oświata,
  • ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą,
  • zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególności ochrona i zachowanie obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich.

Szczegółowe informacje w sprawie programu małych grantów można uzyskać w Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000",01-842 Warszawa, Al. Reymonta 12 A, tel. 022 6637800, gdzie również należy składać wnioski o granty w wyznaczanych przez Fundację terminach.

Wszystkie aktualne uwarunkowania programu znajdują się w wyminionych poniżej dokumentach, obejmujących:

  • regulamin programu
  • zasady kwalifikacji projektów
  • wzór wniosku o udzielenie grantu
  • wzór sprawozdania

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja informuje, że w ramach kolejnej, czwartej edycji konkursu grantowego Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Terenach Wiejskich termin składania wniosków o udzielenie grantu został wydłużony do końca października 2007 r. (lub do wcześniejszego wyczerpania środków Programu).

Wnioski należy składać na adres:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000"
01 - 842 Warszawa
Al. Reymonta 12 A
tel. 022 663 78 00

Szczegóły pod adresem: http://www.efrwp.com.pl/polish/programwio/
<- powrót        
  WYSZUKIWARKA:  


 
   Kontakt:  
 
URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

  (068) 347 45 00
  (068) 384 27 47
  um@wolsztyn.pl

 
 
Kanał RSS:


 
  Polecamy:  
 
 
 
 
 Baza Interetowych Ogłoszeń Regionalnych

 liczba odwiedzin: 1729746      online: 12006 Mbest