HOME
      Mapa strony         IMIENINY:
  :  
 
 


 
 Konkurs „Pożyteczne ferie 2008”2007-10-08  

 

Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szkoły podstawowej do czekającego ich sprawdzianu umiejętności na zakończenie szkoły podstawowej

Organizator oczekuje projektów, które przewidują atrakcyjne zajęcia edukacyjne udoskonalające:

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • pisanie,
  • korzystanie z informacji
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce

w stopniu wymaganym dla dobrego napisania sprawdzianu.

Tematyka projektów powinna być dostosowana do głównego celu konkursu tak, aby uczestnicy zajęć:

  •  poprawili sprawność w wyrażaniu własnych opinii w oparciu o wiedzę,
  • doskonalili spostrzegawczość i poszukiwali różnych dróg rozwiązań danego problemu,
  • doskonalili umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w codziennym życiu,
  • doskonalili umiejętność poprawnego pisania.

W projekcie powinny być również zaplanowane zajęcia wypoczynkowe (np. sport, kino, zabawa, spacer), w których mogą uczestniczyć także młodsze dzieci w wieku szkolnym.
Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości
do 2.000,00 zł.
Łączna kwota dotacji wynosi 400.000,00 zł.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne (mające siedzibę na terenie gminy, w której realizowany będzie projekt) realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, niepubliczne placówki muzealne, samodzielne biblioteki wiejskie itp., które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom w czasie ferii tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu oraz gminy, gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy kultury, gminne centra kultury, biblioteki działające przy gminie lub przy gminnych ośrodkach kultury. O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku, partie polityczne i organizacje mające na celu działalność polityczną a także organizacje działające na terenie województwa lub kraju.
 

Termin nadsyłania wniosków - 31.10.2007r.

Szczegóły pod adresem: http://www.fww.org.pl/polski/pw2008/ogloszenie.htm
<- powrót        
  WYSZUKIWARKA:  


 
   Kontakt:  
 
URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

  (068) 347 45 00
  (068) 384 27 47
  um@wolsztyn.pl

 
 
Kanał RSS:


 
  Polecamy:  
 
 
 
 
 Baza Interetowych Ogłoszeń Regionalnych

 liczba odwiedzin: 1729689      online: 12006 Mbest