HOME
      Mapa strony         IMIENINY:
  :  
 
 


 
 I RAJD ROWEROWY ŚLADAMI CYSTERSÓW2008-10-25  

REGULAMIN
I RAJDU ROWEROWEGO
 ŚLADAMI CYSTERSÓW
PO POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

I. Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Moch
Urząd Gminy Przemęt
Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn

II. Cel I Rajdu Rowerowego Śladami Cystersów po Powiecie Wolsztyńskim:

• promocja walorów turystyczno – krajoznawczych powiatu wolsztyńskiego,
• inauguracja nowo oznaczonego rowerowego szlaku cysterskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego,
• stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku  i rekreacji.

III. Termin i miejsce imprezy:

25 – 26. 10 2008 r. – rajd dwudniowy:

25.10. 2008 r. – etap I ( 27 km) – Wolsztyn (zbiórka uczestników na Rynku w Wolsztynie w godzinach 9.00 – 10.00) – Mochy,

26.10.2008 r. - etap II (28 km)  – Mochy (start o godzinie 9.00) – Przemęt (zakończenie rajdu około godziny 15.30 – 16.00 przy kościele w Przemęcie).

 

IV. Warunki uczestnictwa w rajdzie:
• warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu,
• rajd przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, pragnących poznać walory  nowo oznaczonej trasy rowerowej śladami cystersów po powiecie wolsztyńskim oraz miłośników rowerowych eskapad, mogą w nim brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, uczestnicy poniżej 18 lat - pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, zwłaszcza na trasie rajdu, istnieje możliwość udziału grup młodzieżowych (do 10 osób) pod opieką nauczyciela,
• uczestnik rajdu może brać w nim udział przez dwa dni lub jeden (dowolny) z dwóch dni,
• w rajdzie mogą brać udział tylko uczestnicy wpisani na listę uczestników rajdu,
• warunkiem uczestnictwa i wpisu na listę uczestników rajdu jest wpłacenie wpisowego na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Moch BS Wschowa o. Przemęt 42 8669 0001 2004 0041 3578 0001 w kwocie:
1. 15,00 zł – w razie startu w obu dniach rajdu (w każdym dniu posiłek regeneracyjny na trasie)  z noclegiem w warunkach turystycznych w Mochach,
2. 10,00 zł – w przypadku uczestnictwa w rajdzie przez dwa dni bez noclegu,
3. 5,00 zł – w razie startu jednego dnia (bez noclegu)
oraz wysłaniu mailowego zgłoszenia imiennego  do dnia 22. 10. 2008 r. na adres: zs_mochy@poczta.onet.pl (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres, PESEL), przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone,
• uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach publicznych,
• zgłoszenia i wpis na listę uczestników rajdu pojedynczych chętnych jest możliwy w dniu rozpoczęcia rajdu – 25.10.2008 r. w godzinach 9.00 – 10.00 na rynku w Wolsztynie,
• uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi,
• każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.),
•  w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
• podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
• każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie,
• w trakcie postoju nie wolno tarasować drogi,
• jadąc rzędem, należy zachować ok. 2 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m,
• w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami,
• w trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających,
• organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu,
• nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa,
• uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
V. Harmonogram rajdu:
• 25.10.2008 r.(sobota):
1. Godz. 9.00 – 10.00
Zbiórka uczestników rajdu na Rynku w Wolsztynie; uczestnicy rajdu powinni zgłosić się do organizatorów w wyznaczonym miejscu w celu potwierdzenia wpisu na listę uczestników.
2. 10.00 Uroczyste otwarcie rajdu.
3. 10.30 Start w trasę rajdu.
4. 10.30 - 17.00 Trasa rajdu wiedzie przez Obrę, Kębłowo, Świętno do Moch. W Obrze dłuższy popas (zwiedzanie obiektów Seminarium Duchownego, posiłek regeneracyjny).
5. 17.00 Zakończenie pierwszego dnia rajdu. Możliwość noclegu w warunkach turystycznych (z własnym śpiworem) w szkole w Mochach. Możliwość zorganizowania ogniska na życzenie uczestników rajdu. Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje. Wyżywienie we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupienia żywności w pobliskim sklepie.
• 26.10.2008 r. (niedziela):
1. 9.00 Wyruszenie w trasę.
2. 10.30 – 12.00 Popas w Wieleniu (zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego, możliwość wzięcia udziału we Mszy Św.)
3. 12.00 – 15.00 Przejazd z Wielenia do Przemętu przez Olejnicę, Przemęt – tu dłuższy popas z posiłkiem regeneracyjnym.
4. Około godziny 15.30 – 16.00 zakończenie rajdu przy kościele w Przemęcie. Możliwość wspólnego powrotu do Moch.
VI. Informacje dodatkowe:
• W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik rajdu otrzymuje rajdowy gadżet, folder oraz posiłek regeneracyjny w porze obiadowej, a także nocleg, jeśli istnieje taka potrzeba.
• Można skorzystać z noclegu w dniu 24.10.08 (z piątku na sobotę), po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy (podany powyżej).
<- powrót        
  WYSZUKIWARKA:  


 
   Kontakt:  
 
URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

  (068) 347 45 00
  (068) 384 27 47
  um@wolsztyn.pl

 
 
Kanał RSS:


 
  Polecamy:  
 
 
 
 
 Baza Interetowych Ogłoszeń Regionalnych

 liczba odwiedzin: 1729717      online: 12006 Mbest