HOME
      Mapa strony         IMIENINY:
  :  
 
 


 
 221020082008-10-22  

IT-os-7632-36/3/08

INFORMACJA

Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i art. 32 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150),

Burmistrz Wolsztyna
zawiadamia:

o zarejestrowaniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją 40/B/08 postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji pn.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Obra - ulica Nowa, Gmina Wolsztyn o długości 418,86m i szerokości 5m - ciąg pieszojezdny, na dz. nr 672, 700, 1527, 1524/2, 1532/3, 1474 obrębu Obra.

Miejsce zamieszczenia informacji:
- strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej -
www.bip.wolsztyn.pl,
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

Podano do publicznej wiadomości dnia 22.10.2008 r.
<- powrót        
  WYSZUKIWARKA:  


 
   Kontakt:  
 
URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

  (068) 347 45 00
  (068) 384 27 47
  um@wolsztyn.pl

 
 
Kanał RSS:


 
  Polecamy:  
 
 
 
 
 Baza Interetowych Ogłoszeń Regionalnych

 liczba odwiedzin: 1729722      online: 12006 Mbest