2007-07-06  

Mając na uwadze liczne zapytania mieszkańców gminy Wolsztyn na temat możliwości pozyskania środków na realizację własnych projektów, zamieszczamy poniżej adresy stron internetowych instytucji biorących udział w procesie pozyskiwania i udzielania pomocy finansowej, w tym również ze środków Unii Europejskiej. Informacje skierowane są do m.in. instytucji oświatowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Zachęcamy do korzystania ze swoich adresów e-mailowych w celu otrzymywania newsletterów z serwisów, które taką usługę oferują.

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poświęcona przede wszystkim Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu www.wrpo.wielkopolskie.pl 
  • Serwisy informacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w którym zamieszczone są linki do poszczególnych funduszy strukturalnych, zarówno na kończący się okres 2004-2006, jak i na nowy obejmujący lata 2007-2013 www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.mrr.gov.pl

 Pozostałe linki: