2007-01-29  

Czy Urząd Miejski w Wolsztynie jest instytucją przyjazną i sprawnie
realizującą sprawy swoich Klientów?

POBIERZ ANKIETĘ

Po wypełnieniu prosimy o wrzucenie ankiety do oznaczonej urny znajdującej się w:
- Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego,
- Wydziale Spraw Obywatelskich.

lub odesłanie jej na adres:
um@wolsztyn.pl


Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie.