Polityka Jakości2006-10-05  

POLITYKA JAKOŚCI

URZĘDU MIEJSKIEGO

W WOLSZTYNIE

 

Realizując swoje zadania statutowe w ramach Ustawy o Samorządzie Gminnym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie działają w interesie całej lokalnej wspólnoty samorządowej.

 

Celem Urzędu Miejskiego w Wolsztynie jest:

 

"Zaspakajanie wymagań i oczekiwań Klientów w sposób profesjonalny i przyczyniający się zarówno do zwiększenia Ich zadowolenia z jakości świadczonych usług oraz obsługi przez Urząd, jak i umocnienie roli Urzędu wśród społeczności lokalnej, jako instytucji pełniącej służbę publiczną".

 

Każdy pracownik Urzędu ma świadomość, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu Klienta.

 

Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi poprzez:

 

 1. realizację zadań Urzędu w sposób sprawny, kompetentny i terminowy zgodnie z przepisami prawa i aktów wewnętrznych,
 2. zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej zadań i spraw realizowanych przez Urząd,
 3. ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług,
 4. zatrudnianie kompetentnych pracowników posiadających wiedze teoretyczną, kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, które są ciągle podnoszone,
 5. określenie uprawnień i odpowiedzialności dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług,
 6. przestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentacji opisującej funkcjonowanie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością przez wszystkich zatrudnionych
  w nim pracowników,
 7. zapewnienie niezbędnych zasobów pozwalających na utrzymanie
  i doskonalenie funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie – Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001: 2001.

 

Burmistrz Wolsztyna

Andrzej Rogozinski

 

 

Wolsztyn, dnia 4 stycznia 2006 roku