Certyfikat2006-10-05  

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2000

Dnia 4 października 2006 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, o godz. 13:00 odbyła się uroczystość wręczenia Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie certyfikatu jakości ISO 9001:2000. Jest to uwieńczenie długotrwałego procesu związanego z wdrażaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie, który rozpoczął się w listopadzie 2005 roku, kiedy to podjęta została przez Burmistrza Wolsztyna, Pana Andrzeja Rogozinskiego, decyzja o rozpoczęciu działań nad wdrożeniem systemu. W tym też miesiącu ogłoszony został przetarg nieograniczony na "Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy 9001:2000 dla jednostki organizacyjnej, jaką jest Urzad Miejski w Wolsztynie". Wpłynęło 5 ofert, z których wybrano ofertę TUVPOL sp. z o.o. z Wrocławia, która zaoferowała najniższą cenę.

Dnia 4 stycznia 2006 roku podpisana została umowa pomiędzy Firmą TUVPOL z Wrocławia, a Urzędem Miejskim w Wolsztynie na wdrożenie systemu zarządzania jakością i od tego czasu zaczęły się prace związane z wdrożeniem systemu.

Do przeprowadzenia tych prac powołany został Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością, Zespół Sterujący składający się z Naczelników Wydziału oraz auditorzy wewnętrzni rekrutowani spośród pracowników Urzędu. W wyniku wdrażania systemu zidentyfikowanych zostało 7 procesów głównych, 7 procesów  wspomagających oraz 3 procesy zarządcze. Ustanowiona została Księgę Jakości Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz Polityka Jakości.

W dniach 27 i 28 lipca 2006 roku przeprowadzony został audit certyfikujący, który uzyskał pozytywną opinię przeprowadzających go auditorów oraz zgodę jednostki certyfikującej na przyznanie certyfikatu, którego wręczenie nastąpiło w dniu dzisiejszym.

Dla urzędu najistotniejszą rolę odgrywa Klient. Dlatego podstawowym wyznacznikiem skuteczności funkcjonowania systemu jest spełnienie oczekiwań Klienta – społeczności lokalnej.
Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie  - w naszym samorządzie lokalnym zbudowane zostało nowe podejście do obsługi klienta. Głównym celem jest  zadowolenia klienta, wzajemne zrozumienie i partnerstwo. Uporządkowana została także struktura organizacyjna pod kątem precyzyjnego i jednoznacznego uporządkowania odpowiednich stanowisk do wykonywanych czynności.