Prawo lokalne2006-07-19  

BUDŻET

BUDŻET MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA 2008 ROK
BUDŻET MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA 2007 ROK
BUDŻET MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA 2006 ROK

DANE STATYSTYCZNE

STAN LUDNOŚCI MIASTA I GMINY WOLSZTYN WG DANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007
STAN LUDNOŚCI MIASTA I GMINY WOLSZTYN WG DANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006
STAN LUDNOŚCI MIASTA I GMINY WOLSZTYN WG DANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005

INNE

  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE
LOKALNY PLAN REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLSZTYN NA LATA 2004-2011
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2005 R. MIASTO I GMINA WOLSZTYN
STATUT MIASTA I GMINY WOLSZTYN
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI I SPORTU W GMINIE WOLSZTYN W LATACH 2008 - 2018
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN