2006-07-18  

Inne instytucje

-
Starostwo Powiatowe
ul. 5 stycznia 5
tel. (0-prefix-68) 384 27 00, fax. 384 35 38
.
Urząd Skarbowy
ul.Dworcowa 15, 
tel. (0-prefix-68) 384 20 41, 384 35 10
-
Poczta Polska
ul. 5 stycznia 4
tel. (0-prefix-68) 384 20 01, 384 35 93, 384 20 50
-
Prokuratura Rejonowa
ul. Roberta Kocha 29 
tel. (0-prefix-68) 384 34 07
-
Sąd Rejonowy
ul. Mickiewicza 2
tel. (0-prefix-68) 384 28 95, 384 28 96
-
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa Wolsztyn
ul. Kościelna 8
tel. (0-prefix-68) 384 36 77
-
Parafia Rzymskokatolicka  p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
ul. Roberta Kocha 38
tel. (0-prefix-68) 347 09 23, 347 09 24
-
Parafia p.w.Św. Józefa - Ojca Kościoła Świętego
ul. Komorowska 3
tel. (0-prefix-68) 347 22 21
-
Bank Gospodarki Żywnościowej Odział Wojewódzki Zielona Góra, Filia Wolsztyn
ul.Słodowa 19
tel (0-prefix-68) 384 21 41, 384 33 73, 347 25 46, 347 25 47
-
PKO Bank PaństwowyOddział w Wolsztynie
ul. 5 stycznia 47
tel. (0-prefix-68) 347 03 00
-
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Wolsztynie
Rynek 7
tel. (0-prefix-68) 347 01 00, 347 01 07, 347 01 03
-
Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach, odział  w Wolsztynie
ul. 5 stycznia 28
tel. (0-prefix-68) 384 23 94
-
Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Wolsztyn
ul. 5 stycznia 65
tel. (0-prefix-68) 384 32 63
.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. 5 Stycznia 5
tel. (0-prefix-68) 384 22 71
.
Samodzielczy Publiczny ZOZ
ul. Wschowska 3,
tel. (0-prefix-68) 347 73 00, alarmowy 999
-
Komenda Powiatowa Policji
ul. Dworcowa 1
tel. (0-prefix-68) 384 21 01, 384 22 02, 384 23 03, alarmowy 997
-
Komenda Powiatowa PSP
ul. Wschowska 17,
tel. (0-prefix-68) 384 34 02, 384 23 86, alarmowy 998
-
Zakład Energetyczny
ul. Lipowa 38,
tel. (0-prefix-68) 384 35 04
-
Pomoc Drogowa
ul. 5 stycznia 11,
tel. (0-prefix-68) 384 36 22
-
Polskie Koleje Państwowe
ul. Dworcowa 4,
tel. (0-prefix-68) 419 17 28 (kasa biletowa)
-
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Dworzec Autobusowy
ul. Dworcowa,
tel. (0-prefix-68) 384 31 40, 384 36 28
.
Postój Taksówek TAXI
ul. Dworcowa 4,
tel. (0-prefix-68) 384 20 90