2006-07-18  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Berzyna 6
tel. (0-prefix-68) 384 25 25
http://www.pgk-wolsztyn.pl/

Prezes Maciej Ganowicz