2006-07-18  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Fabryczna 13
tel. (0-prefix-68) 347 27 56
Dyrektor - Józef Paluch