Atrakcje turystyczne2006-07-13  

Informacja Turystyczna
Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12a
gci@wolsztyn.pl
Tel./ Fax +48 68 347 31 04

O F E R T A   T U R Y S T Y C Z N A  
F I L M   O   W O L S Z T Y N I E
wmv 13 MB, 17m42sek

 

KALENDARZ IMPREZ - LATO 2008

Gmina Wolsztyn położona jest w centrum atrakcyjnego regionu turystycznego Wielkopolski Zachodniej, w skład którego wchodzą cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary:

 • Rynna jezior Zbąszyńskich (od płn.-zach.)
 • Pszczewski Park Krajobrazowo (od płd.-wsch.)
 • Przemęcki Park Krajobrazowy (od płd.-wsch.)
 • Pojezierze Sławskie (od płd.)
 • Dolina Dojcy z jeziorami Wolsztyńskim i Berzyńskim.
 • Gmina posiada bogate walory przyrodniczo - krajobrazowe, które stanowią podstawę zagospodarowania turystycznego gminy. Walory wypoczynkowe miasta i potencjał rekreacyjny gminy stanowią także wartości historyczno - kulturowe i liczne zabytki oraz infrastruktura turystyczno - wypoczynkowa.

  Baza noclegowa

  Bazą dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku jest istniejące wyposażenie w infrastrukturę turystyczno - wypoczynkową, którą obecnie stanowią:

  a) baza hotelowa - łącznie na 274 miejsc noclegowych, z tego:

  • na terenie miasta 141 miejsc,
  • na terenie wsi Karpicko 133 miejsc,

  b) ośrodki wypoczynku pobytowego o charakterze wakacyjnym i weekendowym - łącznie na 689 miejsc noclegowych, z tego:

  • na terenie wsi Karpicko 451 miejsc,
  • na terenie wsi Rudno 238 miejsc,

  c) turystyka wiejska - łącznie 149 miejsc,

  c) pola campingowe, namiotowe:

  • w Karpicku - 150 miejsc,
  • w Obrze - 400 miejsc,
  • w Rudnie i Wilczu - 782 miejsc.

  Bazę sezonową określa się łącznie na 1112 miejsc plus 1332 miejsc na polach campingowych. 

   

  Muzeum Regionalne w Wolsztynie
  ul. 5 Stycznia 34, tel. 068 - 384 - 26 - 48
  http://www.muzea-wolsztyn.com.pl/

  W latach 30 mieszkał tu i tworzył znany rzeźbiarz Marcin Rożek (1885 - 1940), twórca m.in. pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Siewcy w Luboniu, Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.W bogato zdobionej przez artystę wilii oraz w ogrodzie stała ekspozycja rzeźb i obrazów.

  W skład Muzeum Regionalnego w Wolsztynie wchodzą: Muzeum Marcina Rożka, Muzeum Roberta Kocha, Skansen Budownictwa Zachodniej Wielkopolski.

  Muzeum Roberta Kocha
  ul. Roberta Kocha 12, tel. (0-prefix-68) 384 27 36

  W latach 1872 -1880 mieszkał tu i pracował lekarz niemiecki Robert Koch - mikrobiolog, odkrywca prątka gruźlicy, laureat Nagrody Nobla (1905). Działa Fundacja Jego imienia oraz Stowarzyszenie Naukowe, których zadaniem jest promowanie osiągnięć naukowych z dziedziny mikrobiologii, farmakologii i pulmonologii. W salach muzeum mieści się wystawa biograficzna poświęcona wielkiemu uczonemu.

  Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski
  ul. Bohaterów Bielnika 25, tel. (0-prefix-68) 384 26 19

  Znajduje się tu kilka typowych dla tego regionu obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z XVIII i XIX wieku (karczma z 1706 r., stodoła zrębowa, domek parobka, kuźnia, wiatrak). Prezentowane zagrody wraz z wyposażeniem wnętrz przybliżają zwiedzającym obraz życia dawnej wsi.

  Kościół Parafialny p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
  ul. R. Kocha 38, tel. (0-prefix-68) 384-20-78
  http://www.wolsztyn.poznan.opoka.org.pl/

  Najcenniejszy zabytek w mieście - późnobarokowy - powstał w drugiej połowie 18 wieku. Obecny kształt kościoła jest wynikiem remontów dokonanych w latach 1925 (zakrystia), 1987 (hełm wieży). 

  Pałac i Park
  ul. Drzymaly 4, tel. (0-prefix-68) 346 93 58 

  Zabytkowy park nad Jeziorem Wolsztyńskim w stylu angielskim, z rzadkimi gatunkami drzew (miłorząb dwuklapowy, dąb), w którym znajduje się pałac neoklasycystyczny z początku tego wieku. Obecnie jest tu Hotel Pałac Wolsztyn.

  Kościół i Klasztor Pocysterski w Obrze
  tel. (0-prefix-68) 384-12-23, 384-20-47 

  http://www.obra.oblaci.pl/

  Obecny klasztor, kościół i zabudowania gospodarcze wybudowali cystersi w latach 1722 -1757. W 1926 roku cały Zespół został oddany Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej z przeznaczeniem na Wyższe Seminarium Duchowne. Do zwiedzenia: barokowy kościół z 1722 roku, podziemie w którym spoczywają mnisi cysterscy, Wyższe Seminariun Duchowne, muzeum misyjne posiadające eksponaty z krajów misyjnych, w których pracują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Skarbiec oraz znajdujący się w pobliżu drewniany kościółek św. Walentego z 1719 roku.

  Parowozownia Wolsztyn
  ul. Fabryczna 1, tel. (0-prefix-68) 384 20 08 
  http://www.parowozowniawolsztyn.pl/ / http://www.parowozy.com.pl/

  Powstała w 1907 r. Parowozownia Wolsztyn jest obecnie jedynym w Europie czynnym skansenem parowozów. Znajduje się tu około 30 parowozów, z 13 różnych seriach. Są tutaj parowozy tak unikalnej serii jak Ok 1, czy Ok 22, niemieckie lokomotywy wojenne i piękne polskie konstrukcje powojenne, jak 0l 49 czy malutka TKt48. Dumą tutejszej parowozowni jest jednak "Piękna Helena", polski parowóz Pm36-2 z 1936 roku. Coroczną tradycją jest organizowana w miesiącu maju "Parada Parowozów".