Neunkirchen2006-07-11  

Neunkirchen utrzymuje od 1986 roku kontakty partnerskie z miastem Lübben i to właśnie tą drogą doszło do poznania i nawiązania kontaktów z Wolsztynem. Neunkirchen leżące w kraju związkowym Saary było drugim miastem w byłych Niemczech zachodnich, które nawiązało oficjalne kontakty ze wschodnioniemieckim miastem, a mianowicie z Lübben. Ówczesne władze NRD przychyliły się do prośby Neunkirchen odnośnie współpracy z Lübben, a zgodę taką poparł sam Erich Honecker, który urodził się właśnie w Neunkirchen. Stosowne porozumienie oba miasta podpisały 12 grudnia 1986 roku. 
Przedstawiciele Wolsztyna nawiązali pierwsze kontakty z Neunkirchen podczas święta Lübben organizowanego w 1993 roku, na które to przybyły delegacje wszystkich zaprzyjaźnionych z Lübben miast partnerskich. 
W kolejnych latach oficjalne kontakty ograniczały się raczej do sporadycznych wizyt, zwłaszcza podczas "Dni Wolsztyna" czy "Święta Neunkirchen". 
Nie można jednak tego powiedzieć o kontaktach jakie nawiązał znany już z kontaktów z Lübben Państwowy Dom Dziecka w Gościeszynie. Z własnej inicjatywy zwrócili się do tej placówki z ofertą pomocy państwo Urszula i Wolfgang Hautz. Od początku kontaktów z Neunkirchen udzielili oni dzieciom z Gościeszyna olbrzymiej pomocy przekazując odzież, zabawki czy sprzęt gospodarstwa domowego. Za swoją bezinteresowną pomoc zostali wyróżnieni przez burmistrza Wolsztyna Jana Słomińskiego podczas oficjalnego spotkania w Neunkirchen. 
Ożywienie tych kontaktów nastąpiło pod koniec 1998 roku. Wtedy to na zaproszenie ówczesnego burmistrza Wolsztyna Jana Koziołka odbyło się 11. września 1998 roku w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie spotkanie z przedstawicielami zarządu Związku Sportowego z Neunkirchen. Na spotkanie to przybyli: Adolf Morgenstern, kierownik urzędu ds. szkolnictwa, kultury i sportu z Neunkirchen, Kurt Heidrich przewodniczący Związku Sportowego z Neunkirchen wraz z członkami zarządu. Zaproszeni zostali również przedstawiciele z Lübben. Uczestniczył wśród nich m.in. przewodniczący Miejskiego Związku Sportowego pan Rüdiger Dommaschek. Celem tego spotkania było omówienie możliwości rozszerzenia spotkań sportowych jakie prowadzą już Lübben i Neunkirchen oraz objęcie nimi również Wolsztyna. Bezpośrednim wynikiem tego spotkania było podpisanie w następnym roku oficjalnego porozumienia miedzy Neunkirchen a Wolsztynem odnośnie wymiany sportowej. W dniach od 15 do 18 kwietnia 1999 roku przebywała w Neunkirchen delegacja samorządowców  wolsztyńskich  w składzie:  

  • Jan Słomiński - burmistrz
  • Andrzej Rogoziński - zastępca burmistrza
  • Ryszard Kurp - starosta
  • Krzysztof Piasek - wicestarosta 

17 kwietnia 1999 roku zostało tam podpisane "Porozumienie o stosunkach sportowych między miastem Neunkirchen a miastem Wolsztyn." Podpisali je prezes Związku Sportowego z Neunkirchen Kurt Heidrich oraz burmistrz Wolsztyna Jan Słomiński. Głównym celem podpisanej umowy jest wspieranie i prowadzenie wymiany sportowej młodzieży. Ustalono wtedy  terminarz przyszłych spotkań sportowych. Dotyczy to przede wszystkim takich dyscyplin jak: piłka nożna, piłka ręczna czy lekkoatletyka. Ustalono wtedy również terminarz przyszłych spotkań, którym objęto sportowców z trzech zaprzyjaźnionych miast: Wolsztyna, Neunkirchen i Lübben. Co roku, za każdym razem w innym mieście, odbywają się rozgrywki drużyn piłkarzy ręcznych z tych miast, wszystkich grup wiekowych poczynając od najmłodszych dzieci a kończąc na seniorach. 
Kwietniowa wizyta związana była przede wszystkim z zacieśnieniem kontaktów sportowych, ale wskazała również na inne obszary możliwej współpracy. Delegacja z Wolsztyna była bardzo zainteresowana budową i planami sal sportowych jakie zwiedziła podczas tej wizyty. Otrzymała również stosowne projekty, które okazały się przydatne podczas projektowania przyszłej hali sportowej w Wolsztynie.