Zakres obowiązków2006-07-04  

Zastępca Burmistrza Wolsztyna
mgr inż. Justyna Mikołajewska

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność

Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez

2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia

3. Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

2) Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

3) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.