2006-06-26  

 

Skład komisji:

1. Chrzanowski Włodzimierz - Przewodniczący

2. Bocer Krzysztof

3. Ceglarek Stanisław

4. Bajon Barbara 

5. Czeszak Krzysztof

6. Kazubski Wojciech

7. Stasiewicz Maria

Do zadań Komisji należy m.in.:

  • edukacja publiczna,
  • kultura,
  • sport, rekreacja i turystyka.