2006-06-26  

 

Skład Komisji

1. Bojon Barbara - Przewodnicząca

2. Jakowczyc Aleksander

3. Kazubski Wojciech

4. Matysik Ryszard

5. Nitschke Andrzej

6. Tomiak Tomasz

7. Zembrowski Marian

Do zadań Komisji należy  m. in.:

  • opiniowanie wniosków o przydział lokali komunalnych
  • konsultowanie projektu programu mieszkaniowego gminy "Polityka mieszkaniowa gminy ze szczególnym uwzględnieniem zasobów komunalnych"
  • opiniowanie wysokości stawek  czynszu.