2006-06-26  

 

Skład komisji:

1. Wojciechowski Maciej - Przewodniczący

2. Daleki Lech

3.Gałęzowski Tadeusz

4. Stasiewicz Maria

5. Tuchocka Bogusłwa

6. Chrzanowski Włodzimierz

7. Zembrowski Marian

Do zadań Komisji należy  m. in.:

  • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
  • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
  • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz zagrożeniom dla środowiska,
  • promocja i ochrona zdrowia,
  • pomoc społeczna i polityka prorodzinna,
  • przeciwdziałanie bezrobociu.