2006-06-26  

 

Skład komisji:

1. Jakowczyc Aleksander - Przewodniczący

2. Ceglarek Stanisław

3. Bocer Krzysztof

4. Kalitka Ryszard

5. Lisiewicz Krzysztof

6. Stempin Jan

7. Tomiak Tomasz

Do zadań  Komisji należy m. in.:

  • budownictwo,
  • gospodarka komunalna,
  • infrastruktura,
  • ochrona środowiska,
  • rolnictwo.