2006-06-26  

 

Skład komisji:

1. Gałęzowski Tadeusz - Przewodniczący,
2. Janik Antoni,
3. Matysik Ryszard,
4. Nitschke Andrzej,
5. Stempin Jan,
6. Szewczyk Zdzisław,
7. Wojciechowski Maciej.

Do zadań Komisji należy  m. in.:  

  • opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
  • opiniowanie projektu budżetu gminy,
  • opiniowanie projektów zmian budżetu gminy,
  • opiniowanie projektów uchwał w/s wysokości stawek podatkowych.