Domont2006-06-26  

Współpraca została zainicjowana we wrześniu 1996 roku przez pana Josepha Kurpa, Wolsztynianina z pochodzenia, z inicjatywy którego burmistrz Wolsztyna otrzymał propozycje odwiedzenia tego francuskiego miasta celem wzięcia udziału w organizowanych tam targach prezentujących francuskich przedsiębiorców z Domont. 
W lipcu 1996 roku na zaproszenie mera Jerome Chartiera delegacja Wolsztyna przebywała w Domont, gdzie m. m. uczestniczyła w posiedzeniu tamtejszej rady samorządu. Wynikiem tej wizyty było wstępne omówienie zasad współpracy i zaproszenie grupy reprezentującej Wolsztyn na Dni Domont we wrześniu 1996 roku. Rewizyta Francuzów miała miejsce z okazji Dni Wolsztyna w 1997 roku, kiedy to przedstawiciele tamtejszych firm nawiązali pierwsze kontakty gospodarcze. 
List intencyjny o nawiązaniu stosunków przyjacielskich między miastami Wolsztyn i Domont został podpisany we wrześniu 1997 roku. Umowa partnerstwa miast została zawarta 30 kwietnia 2000 roku. Podpisali ją: mer Domont Jerome Chartier i burmistrz Wolsztyna Jan Słomiński. Ma ona na celu promowanie i utrzymywanie działalności stowarzyszeń i rozwijanie wymiany kulturalnej, turystycznej, socjalnej, ekonomicznej i humanitarnej dotyczącej mieszkańców tych gmin. W ten sposób nastąpiło ukoronowanie dotychczasowych kontaktów, które trwają nieprzerwanie od 1996 roku. 
W trakcie tych lat Wolsztyn miał okazję zaprezentować się na targach oraz różnych kiermaszach, m.in. w dziedzinie gastronomii, dorobku kulturalnego, muzycznego czy rzemiosła. Jedno z takich spotkań odbyło się 27 stycznia 2000 roku w Domont. Uczestniczyła w nim grupa około siedemdziesięciu przedsiębiorców francuskich, przedstawiciele środowiska samorządowo-gospodarczego z Wolsztyna z burmistrzem Janem Słomińskim i starostą powiatu wolsztyńskiego Ryszardem Kurpem na czele oraz Mikołajem Kwiatkowskim, pełniącym obowiązki Konsula Generalnego RP w Paryżu i Radcą Ekonomicznym w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Paryżu. Podczas tego roboczego spotkania mówiono między innymi o możliwościach i warunkach założenia w Polsce spółki z udziałem kapitału zagranicznego, oraz jakie są ułatwienia dla inwestorów i przedsiębiorców zagranicznych chcących inwestować na polskim rynku. O polskich realiach gospodarczych i możliwościach inwestowania w powiecie i gminie Wolsztyn mieli okazję przekonać się przedstawiciele Izby Handlowo  Przemysłowej z Wersalu, którzy gościli w kwietniu 2000 roku w Wolsztynie i Poznaniu. Styczniowe spotkanie w Domont było bardzo dobrą okazją do zaprezentowania zakładów produkcyjnych z naszego powiatu, np. firmy "Łabimex"  z Przemętu zajmującej się przetwórstwem warzywno-owocowym.Biorący udział w tym spotkaniu Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu oraz Radca Ekonomiczny przedstawili wyniki dotychczasowej współpracy polsko francuskiej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Spotkanie w Domont zostało wysoko ocenione przez obie strony jak również Konsulat Generalny RP w Paryżu. Pokazało ono, iż między Francją a Polską tworzy się nowa linia współpracy, a mianowicie na płaszczyźnie miast, gmin i powiatów, co z pewnością zaowocuje w ramach naszego członkostwa w unii. Kontakty te, to już nie tylko spotkania na szczeblu władz, ale również między małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jak powiedział Konsul RP w Paryżu współpracy takiej należy udzielić pełnego wsparcia i pomocy. Podkreślił to jeszcze raz i zapewnił o nim w przesłanym na ręce burmistrza Wolsztyna podziękowaniu za wzięcie udziału w tym spotkaniu. Przytaczając słowa Jeana Monneta stwierdził, iż w działaniach integracyjnych "nie chodzi o tworzenie koalicji państw, ale o łączenie ludzi." 
Współpraca dotyczy wielu dziedzin. Wskazać można tu chociażby na kontakty jakie utrzymują ze sobą kluby Rotary z obu zaprzyjaźnionych miast. Klub Roratry z Domont przekazał wolsztyńskiemu szpitalowi wiele urządzeń wyposażenia medycznego, w większości dla oddziału chirurgicznego. 
1 maja 2004 w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej została podpisana umowa partnerska, tzw. umowy o zbliźniaczeniu. Przypomnijmy, iż wstępna umowa o współpracy z Domont została podpisana 30 kwietnia 2000 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia 2 maja delegacja francuska zasadziła na Wolsztyńskim Rynku dąb. Parafowanie umowy o "zbliźniaczeniu miast" pomiędzy Wolsztynem a Domont odbyło się również w sobotę 22 października 2005 roku w Domont we Francji.