Wydział Spraw Obywatelskich2006-05-24  

Naczelnik Joanna Przybyła

pok. 1 - J. Przybyła, tel. 0 68 347 4 520
pok. 5 - D. Florek, K. Tomiak, E. Rogozińska, tel. 0 68 347 4 522 i 347 4 523

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH:

1. Prowadzenie spraw  ewidencji ludności miasta i gminy Wolsztyn związanych ze zmianą miejsca pobytu stałego i czasowego do dwóch miesięcy i powyżej dwóch miesięcy oraz zmianami wynikającymi  z aktów urzędu stanu cywilnego.

2. Zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zmianach adresowych. 

3. Wydawanie zaświadczeń meldunkowych.
            
4. Udzielanie informacji adresowych. 

5. Prowadzenie spraw różnych związanych ze szczególnymi przepisami meldunkowymi.
                 
6. Prowadzenie spraw o zameldowanie i wymeldowanie w trybie administracyjnym. 

7. Zameldowania cudzoziemców przebywających na terenie miasta i gminy Wolsztyn.

8. Prowadzenie stałego rejestru wyborców. 

9. Sporządzanie spisów wyborców do przeprowadzenia wyborów, referendum.

10. Przyjmowanie wniosków na wydanie dowodów osobistych i sporządzanie tych dokumentów w systemie elektronicznym. 

11. Prowadzenie archiwum dowodów osobistych. 

12. Wydawanie zaświadczeń i informacji z akt dowodów osobistych. 

13. Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych. 

14. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zgromadzeniach