GCI2006-05-24  

Kierownik Wojciech Lis

ul. Roberta Kocha 12a
Tel. 068 347 31 04
Email: gci@wolsztyn.pl
Katarzyna Jęczmionka, Danuta Anglart,

DO ZAKRESU DZIAŁANIA GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI NALEŻY:

1. Kreowanie wizerunku Gminy Wolsztyn poprzez :
1) prowadzenie kampanii reklamowej /Internet, wydawnictwa, wystawy okolicznościowe, 
2) reklamy, upominki itp./, 
3) współpracę z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
4) prowadzenie samorządowego serwisu informatycznego,
5) redakcję Informatora Gminnego,
6) kontakty z mieszkańcami,
7) prezentację miasta na targach i wystawach, 
8) współorganizowanie "Dni Wolsztyna" i innych uroczystości gminnych.
 

2. Promocja atrakcyjności gospodarczej Gminy poprzez:
1) przygotowywanie ofert inwestycyjnych i ich dystrybucję,
2) nawiązywanie kontaktów z inwestorami, udzielanie informacji i pomocy w procesie inwestycyjnym,
2) udział w targach inwestycyjnych,
3) promocję i reklamę miejscowych przedsiębiorstw z materiałów powierzonych,
4) współpracę z organizacjami gospodarczymi,
5) prowadzenie Gminnego Katalogu Firm

3. Promocja walorów turystycznych poprzez:
1) prowadzenie kampanii reklamowej walorów turystycznych Gminy
/ Internet, wydawnictwa, upominki, targi turystyczne, reklamy /,
2) gromadzenie i udzielanie informacji turystycznej o Gminie,
3) sprzedaż wydawnictw, upominków, biletów na imprezy kulturalne i sportowe,
4) współpracę z placówkami kultury oraz instytucjami działającymi w sektorze turystyki,
5) prowadzenie kalendarza najważniejszych imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy.

4. Współpraca z zagranicą poprzez:
1) koordynację współpracy z miastami partnerskimi,
2) "kącik miast partnerskich" / foldery i inne materiały promocyjne /,
3) organizację innych kontaktów zagranicznych .

5. Realizacja zadań w zakresie integracji Polski z Unią Europejską poprzez:
1) udzielanie ogólnych informacji o Unii Europejskiej,
2) współpracę z instytucjami zajmującymi się integracją z Unią Europejską.

6. Udostępnienie informacji o :
1) ofertach pracy,
2) zawodach, szkołach i instytucjach szkolących,
3) warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej, a także podstawowych informacji z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego.

7. Zapewnienie dostępu do informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

8. Udostępnianie Internetu dla społeczności lokalnej.