Biuro Rady2006-05-24  

Biuro Rady

pok. 37 - M. Wolnik, tel. (0-prefix-68) 347 4 550

DO ZAKRESU DZIAŁANIA BIURA RADY MIEJSKIEJ NALEŻY:

1. Przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady i jej komisji.

2. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:

1) uchwał Rady,
2) wniosków i interpelacji radnych,
3) opinii i wniosków z komisji Rady.

3. Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.

4. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.

5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji.

6. Protokołowanie sesji i komisji, posiedzeń, zebrań i spotkań.

7. Organizowanie szkoleń radnych.

8. Organizowanie dyżurów i spotkań radnych z wyborcami.

9. Organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich.

10. Gromadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.

11. Utrzymywanie stałej współpracy z sołtysami.