BOK2006-05-23  

pok. 6 - W. Stachowiak tel. (0-prefix-68) 347 4 500

DO ZAKRESU DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI KLIENTA NALEŻY:

1. Udzielanie klientom informacji o zakresie działalności Urzędu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie, kierowanie do właściwych Wydziałów Urzędu.

2. Udzielanie informacji o właściwości organów administracji rządowej oraz innych organów administracji.

3. Wydawanie druków wniosków wg właściwości Wydziałów Urzędu, udzielanie pomocy w ich wypełnianiu.

4. Przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwiania i kierowanie do odpowiednich Wydziałów Urzędu.

5. Sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym. 

6. Prowadzenie ewidencji korespondencji.

7. Przekazywanie do poszczególnych Wydziałów korespondencji wpływającej do Urzędu.

8. Przyjmowanie wniosków dotyczących rejestracji psów i wydawanie numerków.

9. Bieżąca aktualizacja kart usług i druków wniosków.